Algemene voorwaarden

(ten aanzien van levering en betaling)

Alle prijzen en opgaven zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
Alle huurprijzen zijn per stuk en per dagprijzen anders.
Huurprijzen zijn voor termijn op aanvraag.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad en kunnen tien alle tijden zonder opgave van reden door ons worden ingetrokken.

Betaling:

Wij hanteren een betalingstermijn van 50% bij akkoord van de offerte en 50% 5 dagen voor levering van goederen.

Toeslagen:

Er kunnen toeslagen gelden voor open- en afbouw buiten kantooruren en in het weekend.

 Tien tien:

  • Laat op! Indien de ondergrond verhard heeft u betonblokken nodig á €30,- ps
  • Wij gaan uit van een bouwlocatie vrij van obstakels! Terrassen ed dienen volledig te zijn leeg gemaakt tbv open- en afbouw.
  • Bij sneeuwval dient de tent ten allen tijde te worden verwarmd om doorzakken te voorkomen.
  • Het aanbrengen van stickers/tape en nummering op de tentmaterialen is verboden. Kosten voor verwijderen en verwijderen zullen aan u worden doorberekend.
  • Prijzen zijn gebaseerd op normale open- en afbouwtijden. Wachturen en vertragingen kunnen aan u worden doorberekend.

Vloeren:

Wij gaan ervan uit dat door ons geleverde vloeren schoon worden opgeleverd voor afbouw. Eventuele schoonmaakkosten worden op nacalculatie berekend.

Layher-constructies:

Lege emballage en restantmaterialen zullen de constructie(s) dan wel in of buiten op locatie worden opgeslagen. Indien afvoer noodzakelijk is, dient dit vooraf bekend te worden gesteld en zijn wij tevens genoodzaakt meerkosten in rekening te brengen.

Het aanbrengen van stickers/ tape en nummering op Layher materialen is verboden. Kosten voor verwijderen en verwijderen zullen aan u worden doorberekend.

Stroompunten:

Indien er door ons verwarming, (verlichting) van toiletten etc. geleverd worden dient de huurder te zorgen voor voldoende stroompunten. Deze dienen aanwezig te zijn tien minuten van open- en afbouw om elektrische installaties bedrijfsklaar te kunnen maken.

 Vervoer :

Transport- en bezorgkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
We gaan ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is met vrachtwagen en er geen obstakels aanwezig zijn voor rolcontainer zoals grind, gras, opstapjes.

Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van de locatie van de hoogte te stellen. Voor levering op slecht bereikbare locaties of voor levering op verdieping worden extra kosten berekend. Indien om wat voor reden dan ook er vertraging optreed wordt er een uurtarief van € 40 ,- per persoon in rekening gebracht.

Huurprijzen zijn mits de vrachtwagen bij de evenementlocatie kan lossen. Indien dit verder dan 20 meter wordt er een toeslag in rekening gebracht.

Let op:

Vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door u ontworpen informatie ten aanzien van de bereikbaarheid van en de gegevens tot de locatie van de levering en/of het ophalen van de materialen kan plaats vinden. Mocht latere rekening dat deze informatie wij ons genoodzaakt de komende kosten die ontstaan ​​van extra handwerk als gevolg van toegang tot de locatie) aan u in te brengen.

Tijdens de op-/afbouw dienen wij hinder te afbeeldingen van andere producten geen goede op-/afbouw te kunnen realiseren.

benodigde vergunningen, ontheffingen en/of keuringen dienen door te worden geregeld en bekostigd te worden geregeld.

Toiletwagen:

Ten behoeve van de toiletwagen dient er een wateraansluiting en rioolaansluiting op locatie aanwezig te zijn.

Schoonmaakkosten:

Voor linnen, bestek en glaswerk gelden de prijzen inclusief schoonmaakkosten.

Wel dienen de artikelen veegschoon en gesorteerd in de juiste kratten/bakken te worden ingeleverd.

Let op dat vochtig linnen niet in een afgesloten zak wordt bewaard! Schade als gevolg hiervan is voor eigen rekening.

Alle overige zaken dienen te worden uitgevoerd. Indien goederen worden voorzien worden de kosten niet berekend. (á €40,- per uur op nacalculatie)

Gehuurde goederen:

Het is de huurder niet toegestaan ​​van de verhuurde gehuurde onder te verhuren, weder te verhuren van anderzins in gebruik te geven aan derden.

Zonder geldig legitimatiebewijs worden geen huurgoederen meegegeven.

Bij de uitvoering van opdrachten wij ons onregelmatige voor.

 Breuk en manco’s:

Beschadiging, verlies, diefstal, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan goederen, door elke veroorzaakt dan ook, tijdens de huurperiode, is voor de rekening van de huurder.

De huurder bij ontvangst van de goederen het gehuurde te controleren op manco’s en rechtstreeks te reclameren. Bij het ingebruik van de goederen van de goederen vervalt het recht op reclameren.

Na terugkomst van de materialen worden deze geteld.

Voor ontbrekende materialen van breuk wordt de mancoprijs aan u berekend.

Indien ontbrekende materialen worden retour gebracht, worden deze uitsluitend gecrediteerd wanneer dit binnen 7 dagen is gebeurd.

Voor projecten worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

Annuleringen:

Annuleringen, ook bij annulering vanwege overheidsmaatregelen:

Voor annuleringen van bevestigde bestellingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Bij annulering 12 weken voor de afgesproken leverdatum, is de contractant verplicht 25% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur. Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 50% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor datum levering 75%,tussen 3 en 1 week 90% en  korter dan 7 dagen voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 100% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van ontstaan ​​als gevolg van in verband met gebruik van de gehuurde goederen.

De huurder vrijwaart de verhuurder gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden ivm het gehuurde jegens verhuurder mocht doen gelden.